Francúzske zábradlie + schodiskové zábradlie Závodie